خرید فالوور ایرانی اینستاگرام - خرید فالوور ارزان و باکیفیت - آلفا فالوور


بسته های خرید فالوور ارزان اینستاگرام ظرفیت بالا

تعداد 200 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

6000 تومان
6000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 500 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

13000 تومان
13000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 1000 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

23000 تومان
23000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش
پیشنهاد ویژه

تعداد 2000 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

44000 تومان
44000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 5000 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

108000 تومان
108000 تومان
 • کیفیت خوب و سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

 

تعداد 7000 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

150000 تومان
150000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 10000 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

210000 تومان
210000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 15000 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

300000 تومان
300000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش
پیشنهاد ویژه

تعداد 20000 فالوور ارزان (آپدیت جدید)

380000 تومان
380000 تومان
 • کیفیت خوب سرعت بالا
 • استارت آنی و تکمیل 5 تا 15 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

 

بسته های خرید فالوور خارجی اینستاگرام واقعی و ارزان

تعداد 500 فالوور خارجی

20000 تومان
20000 تومان
 • فالوور بین المللی کیفیت خوب
 • استارت آنی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش معمولی
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 1000 فالوور خارجی

39000 تومان
39000 تومان
 • فالوور بین المللی کیفیت خوب
 • استارت آنی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش معمولی
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 3000 فالوور خارجی

110000 تومان
110000 تومان
 • فالوور بین المللی کیفیت خوب
 • استارت آنی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش معمولی
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش
پیشنهاد ویژه

تعداد 5000 فالوور خارجی

180000 تومان
180000 تومان
 • فالوور بین المللی کیفیت خوب
 • استارت آنی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش معمولی
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

 

 

بسته های پر کیفیت ترین فالوور ایرانی با پروفایل واقعی لایک زن

پر کیفیت ترین فالوور ایرانی 200 عدد

40000 تومان
40000 تومان
 • استارت آنی - تکمیل روزانه 5 تا 15 کا
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • دارای فالوورهای لایک زن
 • ریزش معمولی مانده محتویات پیج شما
 • تعداد 10 الی 15 درصد فالوور هدیه

پر کیفیت ترین فالوور ایرانی 500 عدد

90000 تومان
90000 تومان
 • استارت آنی - تکمیل روزانه 5 تا 15 کا
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • دارای فالوورهای لایک زن
 • ریزش معمولی مانده محتویات پیج شما
 • تعداد 10 الی 15 درصد فالوور هدیه

پر کیفیت ترین فالوور ایرانی 1000 عدد

170000 تومان
170000 تومان
 • استارت آنی - تکمیل روزانه 5 تا 15 کا
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • دارای فالوورهای لایک زن
 • ریزش معمولی مانده محتویات پیج شما
 • تعداد 10 الی 15 درصد فالوور هدیه
پیشنهاد ویژه

پر کیفیت ترین فالوور ایرانی 3000 عدد

480000 تومان
480000 تومان
 • استارت آنی - تکمیل روزانه 5 تا 15 کا
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • دارای فالوورهای لایک زن
 • ریزش معمولی مانده محتویات پیج شما
 • تعداد 10 الی 15 درصد فالوور هدیه

پر کیفیت ترین فالوور ایرانی 5000 عدد

790000 تومان
790000 تومان
 • استارت آنی - تکمیل روزانه 5 تا 15 کا
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • دارای فالوورهای لایک زن
 • ریزش معمولی مانده محتویات پیج شما
 • تعداد 10 الی 15 درصد فالوور هدیه

 

 • توجه : دقت داشته باشید تمام تعداد فالووری که در این پنل خریداری میکنید.لایک زن نیستن ولی در این میان ۲۰ تا ۴۰ درصد فالوور لایک زن وجود دارد
  تعداد ریزش این بسته به محتویات پیج شما و پست هایی که میگذارید بستگی دارد به زبان ساده تر از پیج شما خوششان بیاد خواهند ماند

 

 

بسته های فالوور ویژه ایرانی کیفیت فوق العاده پروفایل دار

تعداد 500 فالوور 100 درصد ایرانی ویژه

30000 تومان
30000 تومان
 • کیفیت فوق العاده 100 درصد ایرانی و پروفایل دار
 • استارت آنی گاها تا یک ساعت
 • سرعت بالا تا 5 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم 5 تا 10 درصد
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 1 کا فالوور 100 درصد ایرانی ویژه

60000 تومان
60000 تومان
 • کیفیت فوق العاده 100 درصد ایرانی و پروفایل دار
 • استارت آنی گاها تا یک ساعت
 • سرعت بالا تا 5 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم 5 تا 10 درصد
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد3 کا فالوور 100 درصد ایرانی ویژه

180000 تومان
180000 تومان
 • کیفیت فوق العاده 100 درصد ایرانی و پروفایل دار
 • استارت آنی گاها تا یک ساعت
 • سرعت بالا تا 5 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم 5 تا 10 درصد
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

تعداد 5 کا فالوور 100 درصد ایرانی ویژه

290000 تومان
290000 تومان
 • کیفیت فوق العاده 100 درصد ایرانی و پروفایل دار
 • استارت آنی گاها تا یک ساعت
 • سرعت بالا تا 5 کا در روز
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ریزش خیلی کم 5 تا 10 درصد
 • مقداری هدیه جهت جبران ریزش

توضیحات بیشتر را اینجا بخوانید 

توجه : برای سفارش بسته های خرید فالوور ایرانی ارزان اینستاگرام به هیچ وجه دو پنل همزمان خریداری نکنید.در وحله ی اول بسته ی اول خریداری شده شما تکمیل شد اقدام به خرید بسته یا پکیج دیگر کنید .

 

فالوور اینستاگرام چیست ؟

خرید فالوور در اینستاگرام که همان معنای خرید دنبال کننده در فارسی است.
به دلیل اهمیت اینستاگرام به عنوان یک رسانه تصویری میان کاربران امروزی بسیار رونق پیدا کرده است.
اکثر افراد را برای رفع نیازهای روزمره خود به رسانه‌های عمومی از جمله اینستاگرام سوق می‌دهد.
بنابراین برای تبلیغ و رونق کسب و کار خرید فالوور ایرانی اینستاگرام (Buy follower instagram ) و خرید لایک اینستاگرام برای معرفی هرچه بهتر برندهای تبلیغاتی از اهمیت خاصی برخوردار است.

چرا خرید فالووراینستاگرام مهم است؟

از آنجا که هر چه تعداد فالوور‌های یک پیج بیشتر باشد.
احتمال بازدید از ویدیوها، لایک تصاویر و مشاهده پروفایل آنها توسط کاربران نیز افزایش می‌یابد.
و از آنجا که این روزها اکثر کسب و کارها برای معرفی خدمات و محصولات خود و افزایش فروش از اینستاگرام استفاده می‌کنند.
جذب مخاطب و بازدید کننده یا همان FOLLOWER از اهمیت بالایی برخوردار شده است.
و در همین راستا این افراد برای جذب مخاطب خود روش‌های مختلفی به کار می‌بندند.
به همین دلیل خرید فالوور لایک زن اینستاگرام یکی از اولین گزینه‌های این گونه پیج‌ها می‌باشد.
تا به این طریق بتوانند هر چه سریعتر تعداد فالوورهای خود را افزایش دهند.

 

1 kWLivLmBy9A8XPH6IcYsVA خرید فالوور ایرانی اینستاگرام
خرید فالوور اینستاگرام

آلفا فالوور

همچنین برای خرید فالوور ایرانی اینستاگرام که در پنل های بالا نیستند میتونین به پشتیبانی مراجعه کنید

 

 

 

اشتراک گذاری کنید :

 

 

2 دیدگاه

Open chat
1
پشتیبانی واتس آپ
سلام به وبسایت آلفا فالوور خوش اومدین . چگونه میتونم کمکتون کنم ؟