فالوور کلاب هاوس فالوور ایرانی فوری کلاب هاوس | بازدید آپارات | ویو تیک تاک - خرید فالوور واقعی ارزان


بسته های خرید فالوور ایرانی کلاب هاوس + فالوور خانم کلاب هاوس (غیر فعال)

 

تعداد 100 فالوور کلاب هاوس ایرانی

90000 تومان
90000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • شروع سفارش: 1 تا 2 ساعت
 • فالوور 100 درصد ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 200 فالوور کلاب هاوس ایرانی

180000 تومان
180000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • شروع سفارش : 1 تا 2 ساعت
 • فالوور 100 درصد ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 500 فالوور کلاب هاوس ایرانی

430000 تومان
430000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • شروع سفارش : 1 تا 2 ساعت
 • فالوور 100 درصد ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 1000 فالوور کلاب هاوس ایرانی

860000 تومان
860000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • شروع سفارش : 1 تا 2 ساعت
 • فالوور 100 درصد ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • اختصاصی آلفا فالوور

 

 • فالوور کلاب هاوس ایرانی تضمینی و واقعی می باشند .
 • شروع سفارش : میانگین بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت
 • فرمت لینک : فقط نام کاربری یا همان username را وارد کنید مانند Alphafollower
 • بسته به تعداد سفارش ها ، ممکن است با تأخیر ارسال شود.
 • هیچگونه سفارشی برای حساب های محرمانه انجام نمی شود.
 • قبل از پایان سفارش ، سفارش جدید را برای همون نام کاربری ثبت نکنید.

دعوت نامه کلاب هاوس 

 

بسته های خرید خدمات کلاب هاوس + دعوتنامه + فالوور کلاب هاوس (فعال)

 

تعداد 100 فالوور کلاب هاوس

140000 تومان
140000 تومان
 • کیفیت خوب میکس خارجی
 • استارت سفارش آنی تا یک ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 300 فالوور کلاب هاوس

420000 تومان
420000 تومان
 • کیفیت خوب میکس خارجی
 • استارت سفارش آنی تا یک ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 500 فالوور کلاب هاوس

699000 تومان
699000 تومان
 • کیفیت خوب میکس خارجی
 • استارت سفارش آنی تا یک ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 1000 فالوور کلاب هاوس

1399000 تومان
1399000 تومان
 • کیفیت خوب میکس خارجی
 • استارت سفارش آنی تا یک ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 2000 فالوور کلاب هاوس

2790000 تومان
2790000 تومان
 • کیفیت خوب میکس خارجی
 • استارت سفارش آنی تا یک ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد شما

 

 • فالوورها فیک و خارجی می باشند.
 • شروع سفارش : بین ۱ تا ۱۲ ساعت
 • فرمت لینک : فقط نام کاربری یا همان یوزرنیم را وارد کنید مانند Alphafollower

بسته های خرید فالوور کلاب هاوس | استارت آنی با ظرفیت بسیار بالا (فعال)

 

تعداد 500 فالوور کلاب هاوس {استارت آنی}

150000 تومان
150000 تومان
 • کیفیت عالی
 • بدون ریزش
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • سرعت 5 الی 10 کا در روز
 • مقدار 5 الی 10 درصد هدیه
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 1000 فالوور کلاب هاوس {استارت آنی}

280000 تومان
280000 تومان
 • کیفیت عالی
 • بدون ریزش
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • سرعت 5 الی 10 کا در روز
 • مقدار 5 الی 10 درصد هدیه
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 2000 فالوور کلاب هاوس {استارت آنی}

550000 تومان
550000 تومان
 • کیفیت عالی
 • بدون ریزش
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • سرعت 5 الی 10 کا در روز
 • مقدار 5 الی 10 درصد هدیه
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 5000 فالوور کلاب هاوس {استارت آنی}

1399000 تومان
1399000 تومان
 • کیفیت عالی
 • بدون ریزش
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • سرعت 5 الی 10 کا در روز
 • مقدار 5 الی 10 درصد هدیه
 • بدون نیاز به پسورد شما

تعداد 10000 فالوور کلاب هاوس {استارت آنی}

2699000 تومان
2699000 تومان
 • کیفیت عالی
 • بدون ریزش
 • استارت 10 دقیقه بعد از سفارش
 • سرعت 5 الی 10 کا در روز
 • مقدار 5 الی 10 درصد هدیه
 • بدون نیاز به پسورد شما

 

 • فالوور های این سرویس فیک و خارجی ، تضمینی بدون ریزش می باشند.
 • استارت این سرویس آنی می باشد.
 • سرعت این سرویس بسیار خوب و سرعت آن در روز به ۵ الی ۱۰ کا میرسد . 
 • ظرفیت این سرویس بسیار بالا می باشد تا ۴۵ کا ظرفیت دارد برای سفارش بالای ۱۰ کا به پشتیبانی مراجعه کنید. 
 • آیدی کلاب هاوستان را بدون @ وارد کنید مانند : Alphafollowers 
 • ۱۰ الی ۱۵ درصد هدیه برای هر سفارش

بسته های خرید بازدید ویدیو آپارات {سرعت متوسط}

 

تعداد 1000 بازدید واقعی آپارات

13000 تومان
13000 تومان
 • کیفیت فوق العاده افراد واقعی
 • استارت از 1 تا 12 ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 3000 بازدید واقعی آپارات

39000 تومان
39000 تومان
 • کیفیت فوق العاده افراد واقعی
 • استارت از 1 تا 12 ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 6000 بازدید واقعی آپارات

78000 تومان
78000 تومان
 • کیفیت فوق العاده افراد واقعی
 • استارت از 1 تا 12 ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 10000 بازدید واقعی آپارات

125000 تومان
125000 تومان
 • کیفیت فوق العاده افراد واقعی
 • استارت از 1 تا 12 ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

تعداد 20000 بازدید واقعی آپارات

240000 تومان
240000 تومان
 • کیفیت فوق العاده افراد واقعی
 • استارت از 1 تا 12 ساعت
 • سرعت بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه
 • اختصاصی وبسایت آلفا فالوور

 

 • استارت این سرویس ۴ الی ۱۲ ساعت می باشد. 
 • سرعت این سرویس متوسط می باشد.
 • لطفا لینک صفحه ویدیو را با دقت وارد نمایید. 

بسته های خرید بازدید واقعی ویدیو آپارات {سرعت بسیار بالا}

 

تعداد 1000 بازدید آپارات {سرعت بالا}

13000 تومان
13000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت از 4 تا 12 ساعت
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه

تعداد 3000 بازدید آپارات {سرعت بالا}

39000 تومان
39000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت از 4 تا 12 ساعت
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه

تعداد 6000 بازدید آپارات {سرعت بالا}

75000 تومان
75000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت از 4 تا 12 ساعت
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه

تعداد 10000 بازدید آپارات {سرعت بالا}

125000 تومان
125000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت از 4 تا 12 ساعت
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه

تعداد 20000 بازدید آپارات {سرعت بالا}

240000 تومان
240000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت از 4 تا 12 ساعت
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • افزایش دقیقه نمایش ویدیو
 • مقداری هدیه

 

 • پرسرعت ترین و باکیفیت ترین سرور افزایش بازدید ویدیو های سایت آپارات این سرویس حتی دقیقه نمایش ویدیو را هم برای شما افزایش میدهد.
 • استارت آن ۴ تا ۱۲ ساعت می باشد.
 • سرعت انجام سفارش بالا (۵۰۰ کا در روز) بازدید توسط افراد واقعی و کاربران آپارات انجام میشود.

بسته های خرید بازدید تیک تاک استارت آنی (غیر فعال)

 

تعداد 1000 بازدید تیک تاک

10000 تومان
10000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت آنی و فوری
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • سرور اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 3000 بازدید تیک تاک

30000 تومان
30000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت آنی و فوری
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • سرور اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 6000 بازدید تیک تاک

58000 تومان
58000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت آنی و فوری
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • سرور اختصاصی آلفا فالوور
پیشنهاد ویژه

تعداد 10000 بازدید تیک تاک

94000 تومان
94000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت آنی و فوری
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • سرور اختصاصی آلفا فالوور

تعداد 20000 بازدید تیک تاک

178000 تومان
178000 تومان
 • کیفیت فوق العاده
 • بازدید توسط افراد واقعی
 • استارت آنی و فوری
 • سرعت بسیار بالا
 • بدون ریزش
 • سرور اختصاصی آلفا فالوور

 

 • پرسرعت ترین و با کیفیت ترین سرویس خرید بازدید تیک تاک 
 • استارت آنی همراه با مقداری هدیه برای هر سفارش 
 • ظرفیت این سرویس ۱۰ میلیون بازدید برای هر پست تیک تاک است
 • لینک پست را با دقت وارد کنید . به طور مثال    https://vm.tiktok.com/GGQR16D

چطور تعداد کاربران روم را در کلاب هاوس افزایش دهیم؟

اگر قصد دارید روم پرشنونده‌ای داشته باشید، می‌توانید نخستین گام را با دعوت دنبال‌کنندگانتان به روم موردبحث بردارید که این فرایند در کلاب هاوس Ping نام دارد. دعوت کسانی که دنبال‌کنندگان زیادی دارند به رومتان، می‌تواند تأثیر به‌سزایی روی دیده شدن روم در لیست اتاق‌های افراد دیگر داشته باشد.

روش بعدی و پیشنهادیما برای بهتر دیده شدن رومتان خرید فالوور ایرانی کلاب هاوس می باشد . هر چقد تعداد کاربران رومتان بیشتر باشد ، میزان علاقه دیگران به دنبال کردن رومت و لیست اتاق هایتان بیشتر می شود.

همانطور که اشاره کردیم برنامه کلاب هاوس clubhouse  یک شبکه اجتماعی متفاوت و مبتنی بر صوت یا همان واژه ویس چت می باشد. شما فقط به صورت لایو و در آن لحظه می توانید از آن استفاده کنید. به هیچ وجه امکان ضبط صدا یا ذخیره هیچ فایلی در این اپلیکیشن وجود ندارد و حتی اگر این اپلیکیشن متوجه شود . شما در حال ضبط صحبت‌هایی که انجام شده هستید شمارا یک فرد خاطی و متخلف قلمداد می کند. حتی می تواند برای همیشه دسترسی شما و شخصی که به شما را تایید کرده است و از بین ببرد.

Instagram Explore Page Final 300x213 فالوور کلاب هاوس فالوور ایرانی فوری کلاب هاوس | بازدید آپارات | ویو تیک تاک

آموزش ثبت نام و دریافت دعوتنامه 

شما می توانید پیش از آنکه از کسی دعوتنامه بگیرید با وارد کردن شماره همراه خود مراحل اولیه ثبت نام در کلاب هاوس را انجام دهید که طی آن نام کاربری مورد نظرتان را تا زمانی که کسی شما را دعوت می کند رزرو کنید طی کردن این مرحله اولیه ثبت نام برای هر کاربری را توصیه می‌کنیم.

دعوت کردن کسی به کلاب هاوس به هیچ وجه پیچیده نیست . به صورت پیش فرض کسی که فعالیتش در کلاب هاوس و شروع می‌کند . میتواند دعوت نامه برای دعوت سه نفر از مخاطبانش از کلاب هاوس دریافت می کند به همین دلیل می توانید بعد از خرید دعوت نامه کلاب هاوس تا ۳ نفر از دوستانتان یا مخاطبانتان و یا هر فرد دلخواهی را به کلاب هاوس دعوت کنید.

استفاده از آپارات و روش کسب درآمد از آن

برای استفاده از وبسایت یا اپلیکیشن آپارات فقط کافیست که در آن ثبت نام کنید. و اقدام به بارگذاری ویدیو های خود در این وب سایت یا اپلیکیشن نمایید.
در وب سایت آپارات می‌توانید با تولید محتوا به کسب درآمد از این وب سایت برسید.
ویدیو هایی که تولید محتوای مناسب و با شرایط و ضوابط وب سایت آپارات همخوانی داشته باشند و بازدیدهای مناسب ویدیو های خود به تعداد زیاد برسند وب سایت آپارات بر روی ویدیوهای شما تبلیغ می گذارد و شما از این تبلیغ میتوانید کسب درآمد زیادی داشته باشید.

آپارات بهترین سرویس اشتراک گذاری ویدیو در ایران است.

start video activities on aparat 300x188 فالوور کلاب هاوس فالوور ایرانی فوری کلاب هاوس | بازدید آپارات | ویو تیک تاک

تیک تاک چیست ؟

تیک تاک برنامه اشتراک ویدیو برای پلتفرم اندروید و آیفون است. برنامه تیک تاک (Tiktok) توانست در مدت زمان بسیار کوتاه برای کاربران اینترنت معروف و محبوب شود. در این نرم افزار میتوانید ویدیو های کوتاه خود را همراه با موسیقی و ادیت های فراوان به اشتراک بگذارید.
شبکه اجتماعی تیک تاک توانست در مدت خیلی کوتاه اپلیکیشن رقیبی برای فیسبوک و اینستاگرام تبدیل شود.
تیک تاک در حال حاضر یکی از محبوب ترین برنامه ها در سطح جهان به شمار می آید و توجهات بسیاری را در اینترنت به خود جلب کرده است.

file 20200716 31 8c9q7k 300x200 فالوور کلاب هاوس فالوور ایرانی فوری کلاب هاوس | بازدید آپارات | ویو تیک تاک

اشتراک گذاری کنید:

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

Open chat
1
پشتیبانی واتس آپ
سلام به وبسایت آلفا فالوور خوش اومدین . چگونه میتونم کمکتون کنم ؟